logo

+ Cégkereső 
+ EU Lawyers
+ Magyar Közlöny On-line
+ Bemutatkozó anyag
+ Honlaptérkép
Acquisition International Legal Award Winner 2012 Acquisition International Legal Award Winner 2013

  pic

Ügyvédi Irodánk tevékenysége a magas szakmai színvonalú hagyományos jogi tevékenységet ötvözi a jogi innovációval, amelynek segítségével nem kizárólag csak jogi tanácsadást, hanem átfogó elemzést, kreatív és a hagyományos jogi modellektől sok esetben eltérő megoldásokat kínál ügyfelei részére.

Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet. Annak érdekében, hogy ügyfeleink érdekét a lehető legmagasabb szintű szakmaisággal képviseljük, a lehetséges megoldásokat és ötleteket nem kizárólag a jogi szabályozás, hanem a konkrét ügyre vonatkozó szakmai ismeretek átfogó elemzésével találjuk meg.

Irodánk magasan kvalifikált, felkészült munkatársai és a kor elvárásainak megfelelő műszaki és adminisztrációs háttere segítségével igyekszik megfelelni ügyfelei legmagasabb szintű elvárásainak elsősorban – de nem kizárólagosan – az alábbi jogterületeken:

Az iroda tevékenységi körének főbb területei:  

 • társasági jog
 • vállalategyesülés és felvásárlás (M&A)
 • bankjog és pénzügyi szolgáltatások joga
 • értékpapírjog, tőzsdejog
 • ingatlanjog
 • projektfinanszírozás
 • építőipari beruházások joga
 • munkajog
 • csőd- és felszámolási jog
 • energiajog
 • választottbíróság előtti eljárások
 • külföldiek magyarországi beruházásai
 • bíróságok előtti peres képviselet
 • távközlés
 • technológiák átadása
 • hazai és nemzetközi szállítmányozás
 • védjegyjog, szellemi alkotások joga
 • kockázati tőkebefektetések
 • közbeszerzési eljárások
 • hazai és Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás
 • szállítmányozási jogÜgyvédi Irodánk teljes körű jogi segítséget nyújt minden olyan társasági és kereskedelmi jogi kérdésben, amely felmerülhet a gazdasági szervezetek alapítása, módosítása, működése, értékesítése vagy éppen felvásárlása során. Segítjük magyar és külföldi ügyfeleinket a legmegfelelőbb vállalati forma és üzleti modell kiválasztásában és működtetésében. Ügyfeleinknek magas szintű és személyre szabott szolgáltatást kínálunk vállalati- és kereskedelmi jogi kérdésekben, vállalatfelvásárlási és átalakítási ügyekben. Ügyvédi Irodánk számos nagyvállalati fúzióban működött közre jogi szakértőként és képviselte ügyfeleit versenyhatóság előtti eljárásokban.A tőkepiaci és banki ügyletek hagyományos tevékenységeink közé tartoznak, ezért jelentős szaktudással és gyakorlattal rendelkezünk a magyar értékpapírjog területén. Jogi tanácsadásunk kiterjed értékpapírok zártkörű és nyilvános kibocsátására, tőzsdei bevezetésre, egyéb értékpapír-tranzakciókra, nyilvános részvénytársaságokban történő befolyásszerzésre. Közreműködünk tőkepiaci közvetítő cégek, befektetési alapkezelők, befektetési vállalkozások alapításában és az engedélyeztetési eljárásokban.Mind a szabályozási követelményeknek való megfelelés, mind pedig az üzleti tevékenység terén támogatást nyújtunk ügyfeleink részére. Közreműködünk hitelintézetek és egyéb pénzügyi intézmények alapításában, kidolgozzuk a szervezeti és működési szabályokat, az általános szerződési feltételeket és egyéb, a banki tevékenység mindennapjaiban használatos alapvető szerződéseket. Jelentős tapasztalatunk van finanszírozási és egyéb pénzügyi tranzakciók megvalósításában. Tanácsadással és szerződések körültekintő kidolgozásával segítjük a finanszírozókat a biztosítékok megfelelő kialakításában. Tevékenységünk kiterjed továbbá a banki hitel és biztosítéki szerződések véleményezésére, hitel- és biztosítéki szerződések elkészítésére, projekt-finanszírozási és strukturált finanszírozási tanácsadásra.Irodánk rendszeres tanácsadója nemzetközi és hazai társaságoknak ingatlanvásárlásaik és komplex fejlesztési beruházásaik terén. Irodánk számos nagy volumenű ingatlan-tranzakció, ingatlanfejlesztési projekt megvalósításában működött közre. Ingatlanjogi szolgáltatásaink keretében nem csupán ingatlan adás-vétel esetén biztosítunk jogi segítséget, de vállaljuk ingatlanügyletekkel kapcsolatos, kereskedelmi ingatlanokhoz, ipari parkokhoz és zöldmezős beruházásokhoz kapcsolódó összetett jogi feladatok ellátását is. Ügyvédi irodánk felismerte a modern ingatlanügyletek követelményeit és ezért gyakorlati, modell értékű tanácsokat, megoldásokat kínálunk ügyfeleink részére ingatlanokkal összefüggő pénzügyi technikákkal és struktúrákkal kapcsolatosan.Üzleti vállalkozások beindítása és működése során kiemelkedő jelentőséggel bír az adótervezés és a tevékenységnek megfelelő adózási konstrukció meghatározása. Az üzleti vállalkozások számára ezért fontos, hogy teljes körű és naprakész tudással rendelkezzenek a magyar, valamint nemzetközi adójogi előírásokkal és adótervezési lehetőségekkel kapcsolatosan annak érdekében, hogy tervezni, követni és optimalizálni tudják adófizetési kötelezettségüket, valamint minimalizálni adókockázataikat. Irodánk mindehhez hathatós segítséget nyújt felkészült munkatársai és külsős partnerei segítésével.Ügyvédeink jogi tanácsadást és képviseletet nyújtanak csődeljárási, felszámolási és végrehajtási eljárások során, függetlenül attól, hogy ügyfelünk adós vagy hitelezői pozícióban van-e. Fontos feladatunknak tekintjük a hitelezői pozícióban lévő ügyfeleink érdekeinek biztosítását a fizetésképtelenségi eljárások során. Széles körű tapasztalattal rendelkezünk továbbá fizetésképtelen vagy a jövőben potenciálisan azzá váló gazdasági szervezetekkel kapcsolatos jogi,- és gyakorlati kérdések terén, valamint csőd- és felszámolási eljárások során nyújtott jogi tanácsadás és képviselet területén, ide értve a csőd- és felszámolási egyezségek létrehozását is.A munkajogi kérdések kiemelt jelentőséggel bírnak egy üzleti vállalkozás életében, a munkáltatói jogok és kötelezettségek, valamint a munkavállalókkal fennálló munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek pontos ismerete elengedhetetlen a megfelelő működés kialakításához és fenntartásához. A munkáltatóként fellépő társaságok számára a megfelelő munkaszerződések elkészítése és szükség esetén azok felmondásának módja és körülményei különösen fontosak. Irodánk nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezik munkaszerződések elkészítése, meglévő szerződéses kapcsolatok megfelelő megszüntetése és meglévő munkaszerződési rendszerek átvizsgálása terén egyaránt. Ügyfeleinket naprakész információkkal látjuk el munkavédelmi kérdésekkel és kollektív munkáltatói kérdésekkel kapcsolatosan is, amelyek szintén létfontosságúak lehetnek a vállalkozások számára. Munkajogi szolgáltatásaink körébe tartoznak még az általános HR kérdések, jogszabály- és szerződésértelmezések, munkaszerződések, írásbeli intézkedések és belső szabályzatok, vezető állású munkavállalók munkajogi ügyei, versenytilalmi és titoktartási megállapodások, reorganizációkhoz és tranzakciókhoz kapcsolódó munkajogi tanácsadás, kiszervezésekkel, visszaszervezésekkel kapcsolatos megállapodások, munkaerő-kölcsönzés, kollektív szerződéssel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogviták, sztrájkhoz kapcsolódó munkajogi tanácsadás, csoportos létszámcsökkentés, munkavédelemhez, munkaügyi ellenőrzéshez és a külföldiek munkavállalásához kapcsolódó munkajogi tanácsadás, munkajogi viták peren kívüli rendezéséhez kapcsolódó tanácsadás és peres képviselet munkaügyi bíróság előtt, nemzetközi munkajogi kérdések, valamint kiküldetési megállapodások elkészítése.Ügyvédi Irodánk a legkülönfélébb gazdasági, polgári jogi és közigazgatási ügyekben képviseli sikerrel megbízóit magyarországi rendes bíróságok, magyar és nemzetközi állandó illetve eseti választottbíróságok előtti eljárásokban. Bírósági peres eljárásokban nagy gyakorlattal és peres rutinnal rendelkező kollégáink látják el az ügyfeleink képviseletét. Irodánk az eljárás teljes időtartama alatt biztosítja ügyfelei részére a folyamatos konzultáció lehetőségét. Mi az ügyfelet minden esetben beavatjuk a peres eljárás részleteibe, elmagyarázzuk az egyes jogtechnikai megoldások lényegét. Az Iroda lehetőség szerint minden esetben törekszik a jogvita egyezségi úton történő rendezésének elősegítésére. Büszkék vagyunk arra, hogy ügyvédi irodánk több, precedens értékkel bíró peres eljárásban működött közre jogi képviselőként.A gazdaság építőipari szegmense kiemelkedően fontos szerepet játszik az Ügyvédi Iroda életében. Egyrészt azért, mert az építőipar a nemzeti gazdasági stratégia részeként a gazdasági vállalkozások jelenetős részének üzletmenetét határozza meg, másrészt pedig az építőipar természeténél fogva szerteágazó és számos jogág pontos ismeretét igénylő terület. Ügyvédi Irodánk számos hazai nagyberuházás megvalósításában működött közre jogi szakértőként, részt vett ezen projektek finanszírozási modelljeinek kidolgozásában és teljes körű jogi szolgáltatást nyújtott a beruházások kivitelezéséhez. Ügyvédi Irodánk tapasztalattal bír a nemzetközi ingatlanfejlesztés, valamint a Public Private Partnership (PPP) keretében megvalósuló beruházások területén. Az Ügyvédi Iroda tapasztalt kollégái révén sikerrel képviseli ügyfeleit építőipari beruházásokkal kapcsolatos peres eljárásokban és eredményes a peren kívüli, illetve perben kötött egyezségek létrehozatalában is.

 

A globalizáció miatt az áruk folyamatosan mozgásban vannak és a világgazdaság méretének változásával együtt folyamatosan bővül a szárazföldi, vízi és a légi árufuvarozás volumene is. Az áruk minden fél számára megelégedést nyújtó sikeres kézbesítése mellet azonban előfordul, hogy valamelyik fél kárt szenved, vagy a felek között jogi természetű vita alakul ki. Az ügyvédi irodánk számos szállítmányozási joggal kapcsolatos ügyben lát el jogi képviseletet. Nemzetközi fuvarozó vállalatok állandó és eseti képviseletét látjuk el és együttműködünk több nemzetközi szállítmányozási joggal foglalkozó európai ügyvédi irodával.